پرسشنامه دوره برتری در آشپزی

پرسشنامه دوره برتری در آشپزی

مرحله 1 از 4

هنرجوی گرامی
پرسشنامه پیش رو با هدف شناخت بهتر جامعه آماری هنرجویان برای بهتر شدن دوره برتری در آشپزی آماده شده است و تنها سه سوال است.
از اینکه ما را یاری می کنید سپاسگزاریم.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟